Jimnastik

Jimnastik, özellikle 2-6 yaş için çok önemli bir aktivitedir. Hareket ederek büyüyen çocukların belirli bir program dahilinde kaba motor- kas motor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Jimnastik çocuklara esneklik, koordinasyon, denge, kuvvet ve hız katmaktadır. Çocukların hareket etme ihtiyacının profesyonel eğitmen aracılığıyla sağlanması , spora karşı pozitif bir eğilim kazandırmaktadır.”

Bale

Okulumuzda çocuklara verilen bale eğitiminde masal kahramanları hikayleştirilerek müzik eşliğinde temel bale hareketleri gösterilmektedir. Bale, çocukların vücut esnekliğine ve öz disiplinine destek veren keyifli bir derstir. Müzik eşliğinde birlikte hareket etme duygusu hem çocukların müzik kulağını geliştirmekte hem de fiziksel farkındalıklarını arttırmaktadır. Ayrıca büyüme çağındaki çocukların omurga yapılarını, ( dik duruş gibi) veya yürüyüş şekillerinde ( içe basma gibi) sağlıklı gelişimi sağlar.

Robotik Kodlama

Oyun destekli Robotik Kodlama dersimizde çocuklar,  sevimli robotları tasarlar, inşa eder ve hareketlendirir. Kendi hayal ettikleri robot figürlerini tasarlarken, elektronik dünyasının dili “kodlama yapmayı” öğrenirler. Değişik eğlenceli oyunlarla ve materyallerle yapılan çalışmalar sayesinde çocukların mühendislik algıları şekillenmektedir. Yanı sıra çocukların zeka gelişimine ve  yaratıcılıklarına destek olmaktadır.

Orff - Ritim

Bu eğitim anlayışında geleneksel çalgı veya dans öğretiminden farklı olarak; her yaşta ve yetenekteki çocuklar, bir grup içerisinde etkileşimli bir yaratıcılık ve kendini ifade etme süreci yaşarlar.

Orff çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına, konuşmaların ritimlendirilmesinden bu ritimlerin müzik haline gelmesine ve bütün bu araçların bir dizi yaratıcı sürecin sonucunda oluşan sunumuna ( paylaşım ) kadar gelişen her aşamasında vazgeçilmez olan en önemli şey “oyun”dur.  Orff Ritim dersi, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlayacağı gibi, sosyal ve iletişim becerilerini de geliştiren oyunlar ve aktiviteleri içerir.

Yaratıcı Drama

Çocuğu yaratıcılığa götüren en etkin ve en kapsamlı yollardan birisi kesinlikle ‘Yaratıcı Drama’dır. Çünkü; doğaldır. Belirli bir şablona oturtulmamıştır. Sahne yoktur. Esas amacı sunum değildir. Metin yoktur. Ezbere dayalı değil, doğaçlama esastır. Yaratıcı drama derslerimizde çocuklar eğlenirken, kararlar veriyor ve sorunları çözüyorlar. Güç kazanma ve sorumluluk taşıma şansını yakalıyorlar.
Dinlemeyi ve arkadaşlarıyla iletişim kurmayı öğreniyorlar. Grup içerisinde birey olmayı; grup olarak hareket etmeyi öğreniyorlar.

Yoga

Çocuk yogasında, yetişkin yogasından farklı olarak duruşlarda daha az süreli kalınır ve hareketler birkaç kez tekrarlanır. Şarkılar, hikayeler ve oyunlarla birleştirilip yaş gruplarına göre uygulanır. Bir çocuk yoga çalışmasının en önemli unsurlarında biri eğlencedir. Çocuk yogasında bulunan asanalar(temel duruşlar) isimlerini hayvan, bitki, obje ve doğa isimlerinden alır. Ders süresi ve akışı ise çocukların yaşlarına göre belirlenir.

İngilizce

Çiğdem çavdar kreş olarak İngilizce derslerini edinme yoluyla hayatlarına geçirmelerini hedefliyoruz. Doğal yollarla, ezberden uzak, uygun ortamda İngilizceyi sevmelerini sağlıyoruz.
İngilizce derslerinde, çocukların dil gelişimi döneminde, edinme yoluyla İngilizce’yi hayatlarına geçirmeleri hedeflenir. Doğal yollarla, ezberden uzak, uygun ortamda çocukların İngilizceyi sevmeleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte kelimeleri ve cümleleri kullanarak eğlenceli pratikler yapma imkanı bulurlar. İngilizce’nin okul öncesinde temelinin atılmasıyla, ilerleyen yıllarda kolay öğrenme becerisi de geliştirilmiş olur.